REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem magazynu deef.pl/import, zwanym dalej Sprzedawcą, jest:

Firma DEEF Spółka Jawna

A.J. Filip i J. Dulny

Szczawno 6,

74-100 Gryfino

NIP: 858-000-34-90

Tel: +48 606 129 208

E-mail: magazynglowny@deef.pl

 

2. Magazyn internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Magazynu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Magazynu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Magazynu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Magazynu.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

II. ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Magazynu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Aby dokonać zakupu należy umieścić towar w "KOSZYKU". Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Magazynu przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”.

3. Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży Towarów oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).

4. Magazyn zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku:

a. braku płatności

b. gdy produkt zostanie wyprzedany zanim dane na stronie Magazynu lub serwisu zostaną uaktualnione. Jeśli płatność została dokonana, Magazyn zwróci ją niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni, od daty złożenia zamówienia.

5. Wszystkie ceny na stronie Internetowej Magazynu zamieszczone przy danym towarze:

a. stanowią ceny netto (nie zawierają podatku VAT) i określone są w złotych polskich;

b. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.

6. Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na Stronie Internetowej Magazynu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

7. Zawartość internetowego Magazynu deef.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

III. REJESTRACJA

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Magazynie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Magazynu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

5. Po zakończeniu Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

IV. PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy

b. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy

c. płatność przy obiorze osobistym

2. W przypadku płatności przelewem, przelewu należy dokonać na poniższe konto:

Konto firmowe Deef

Nr konta BNP Paribas : 16 1750 1077 0000 0000 0190 4922

DEEF SP.J. A.J. Filip i J.Dulny

Szczawno 6,

74-100 Gryfino

 

V. WYSYŁKA TOWARU

1. Zamówiony towar wysyłany jest niezwłocznie, ale nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

2. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost.

3. Koszty wysyłki ponosi kupujący. Określane są one podczas składania zamówienia oraz od wybranej przez Państwa formy płatności (przelew lub pobranie). Dostępne formy płatności:

a. Inpost przedpłata – 14 zł. netto;

b. Inpost przedpłata – 0 zł (przy zamówieniu za min. 1500 zł netto);

d. Inpost pobranie – 16 zł. netto;

e. Inpost pobranie – 0 zł (przy zamówieniu za min 1500 zł netto).;

4. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, chęć otrzymania faktury VAT. Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

6. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Magazynu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W przypadku braku kontaktu z Klientem, zamówienie zostaje anulowane w ciągu 7 dni od otrzymania towaru.

VI. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Magazynie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Magazynu o niezgodności w ciągu 2 miesięcy od jej wykrycia. Reklamację można zgłosić obsłudze magazynu drogą elektroniczną na adres: magazynglowny@deef.pl lub pisemnie na adres: Szczawno 6, 74-100 Gryfino.

2. Klient jest zobowiązany dostarczyć towar do sprzedawcy.

3. Reklamowany produkt należy dostarczyć osobiście lub wysłać poniższy adres:

DEEF Spółka Jawna

A. J. Filip i J. Dulny

Szczawno 6

74-100 Gryfino

4. Magazyn, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – magazyn wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Magazyn nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Magazynowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Magazyn nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje przedsiębiorców jeśli kontrakt dotyczył bezpośrednio branży i specjalizacji w której przedsiębiorca działa.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych podanych przez Klienta w trakcie rejestracji lub składania zamówienia jest Sprzedawca.

2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umów o świadczenie usług Sprzedawcy, umów sprzedaży na odległość oraz innych celów, na które Klient wyrazi zgodę.

3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umów o świadczenie usług Sprzedawcy, umów sprzedaży na odległość oraz innych celów, na które Klient wyrazi zgodę.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Magazynu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Klient może skorzystać z platformy ODR (ec.europa.eu/consumers/odr.) w celu rozwiązania sporu. Platforma ODR jest neutralną stroną trzecią, która pomaga konsumentom i sprzedawcom w rozwiązywaniu sporów w sposób niekonfrontacyjny.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2024 r.