POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Firma DEEF SP.J. A.J.Filip i J.Dulny, Szczawno 6, 74-100 Gryfino, NIP: 858-000-34-90, Regon 810525098, KRS 0000057913 zwany dalej sprzedawcą.

2. Wszelkie zgłoszenia lub żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Sprzedawcy w wybrany przez siebie sposób:
a. Drogą mailową na adres: magazynglowny@deef.pl
b. Telefonicznie na numer: 91 416 11 12
c. Listownie na adres: Szczawno 6, 74-100 Gryfino

3. Magazyn internetowy deef.pl/import, zwany dalej Magazynem, pozyskuje i przetwarza dane osobowe poprzez:
a. dane dobrowolnie wprowadzone w formularzach,
b. pliki cookies zapisane na urządzeniu końcowym,
c. gromadzenie logów serwera www i aplikacji.

4. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5.W każdej chwili osobie udostępniającej swoje dane osobowe, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawnego następcy).

II. Zakres gromadzonych danych osobowych
1. Magazyn gromadzi dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie dla realizacji umów świadczonych przez Sprzedawcę, w tym w szczególności umów sprzedaży na odległość.

2. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują:
a. Imię i nazwisko;
b. Dane adresowe;
c. Adres e-mail;
d. Numer telefonu;
e. Dane do faktury, tylko przy wyrażeniu chęci jej otrzymania;
f. Adres IP urządzenia końcowego

3. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Magazynie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

4. Przekazanie danych osobowych do magazynu internetowego jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Magazynu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

5. Podczas rejestracji konta w Magazynie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

6. Warstwa serwerowa oraz aplikacja zapisują informację o odwiedzanych stronach oraz czynnościach wykonanych na stronach Magazynu. Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania magazynem internetowym, w tym do diagnostyki oraz poprawy wydajności Magazynu.

7. Odwiedzane strony identyfikowane są poprzez adresy URL. Dodatkowo zapisane w logach mogą zostać:
a. czas zapytania i odpowiedzi,
b. adres IP i nazwa przeglądarki internetowej urządzenia Klienta,
c. wynik transakcji HTTP,
d. adres wcześniej odwiedzonej strony, jeśli przeglądarka internetowa Klienta wysłała taką informację.

III. Czas przechowywania danych osobowych
1. W przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia: od momentu zebrania danych w związku z zawarciem umowy do czasu rozwiązania tej umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji).

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy: nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu.

3. W przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody: od momentu wyrażenia zgody do momentu wycofania tej zgody lub do momentu odnotowania sprzeciwu.

IV. Udostępnianie danych osobowych
1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych lub w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

2. Podczas procesu dostawy firmie kurierskiej Inpost zostaną przekazane dane niezbędne do dostarczenia przesyłki:
a. imię i nazwisko lub nazwa firmy oraz adres;
b. numer telefonu;
c. numer zamówienia;
d. kwota do zapłaty w przypadku płatności przy odbiorze.

3. Sprzedawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Magazyn internetowy upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Zarządzanie danymi osobowymi
1. Sprzedawca zapewnia Klientom swobodny dostęp do swoich danych osobowych, ich zmianę, poprawianie, przeniesienie oraz usuwanie.

2. Każdy Klient ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych przez Sprzedawcę.

3. Dostęp, zmiana, poprawianie oraz usunięcie danych osobowych wprowadzonych w procesie zakładania konta może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzednim zalogowaniu lub poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

4. Dostęp, zmiana, poprawianie oraz usunięcie danych osobowych wprowadzonych w procesie zamówienia może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez kontakt ze Sprzedawcą.

5. Przeniesienie danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt ze Sprzedawcą. Klient otrzyma wówczas plik zawierający dane osobowe swojego konta w formacie XML, odpowiednim do importu do innego systemu informatycznego.

VI. Formularze
1. Dane w formularzach Magazynu wprowadzane są dobrowolnie przez Klienta. Formularze wypełniane są w konkretnym celu służącym realizacji zamówienia np. rejestracja, złożenie zamówienia.

2. Wysłane formularze mogą być automatycznie uzupełnione o dane parametrów połączenia, w tym adres IP i przeglądarka internetowa urządzenia końcowego Klienta oraz czas wysłania formularza.

3. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Klienta, chyba że poniżej określono inaczej.

4. Dane zawarte w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.

5. Strony Magazynu zawierające formularze zbierające dane osobowe dostępne są wyłącznie przez bezpieczne, szyfrowane połączenie. Zabezpiecza to dane przed podsłuchaniem lub przechwyceniem.

VII. Pliki cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
a. sesyjne (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b. stałe (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. utrzymania sesji Klienta podczas korzystania z Magazynu po zalogowaniu, dzięki czemu nie jest konieczne wprowadzanie nazwy użytkownika i hasła na każdej stronie Magazynu;
b. tworzenia statystyk ułatwiających analizę zachowań Klientów i poprawę działania Magazynu;
c. określania profilu Klienta w celu lepszego dopasowania wyświetlanych reklam w sieciach reklamowych.
5. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych może domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

6. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.